تبلیغات
تریبون آزاد
تریبون آزاد

هموطن-طبیعتا'' 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است كه در كل 30 روز میشود.
پس 96 روز باقی میماند.اگر داوطلبی در كنكور قبول نشد هیچ تقصیری نداردچرا كه سال فقط 365 روز است.در حالی كه
    
سال 52 جمعه داریم و میدانید كه جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند
.  

***

 

حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است كه به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یك فرد نرمال مشكل است.بنابراین 263 روز دیگر باقی میماند.

***

 

در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است كه جمعا'' 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند
. 

***

 

اما سلامتی جسم و روح روزانه1 ساعت تفریح را میطلبد كه جمعا'' 15 روز میشود.پس 126 در روز باقی میماند. 

***

 

طبیعتا'' 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است كه در كل 30 روز میشود. پس 96 روز باقی میماند.

***

 

ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افكار به صورت تلفنی لازم است. چرا كه انسان موجودی اجتماعی است.این خود 15 روز است.پس 81 روز باقی میماند.

***

 

روزهای امتحان 35 روز از سال را به خوداختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند. 

***

 

تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست كم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند.

***

 

در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید.پس 6 روز باقی میماند.

***

 

در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است.

***

 

سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرند. پس 1 روز باقی میماند. 

***

 

روز باقی مانده همان روز تولد شماست.چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟!!

***

 

نتیجه ی اخلاقی: پس یك داوطلب نرمال نمیتواندامیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باشد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1387 توسط نا شناس


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
موضوعات
نظر سنجی
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت

Blog Skin