تبلیغات
تریبون آزاد
تریبون آزاد

مضاف و موصوف همیشه " ی " میگردد . مثال
درِ باغ --- >دری باغ  
گل قشنگ ---> گلی قشنگ           
آدم خوب ---> آدمی خُب      

***

"د" ما قبل ساکن تبدیل به " ت " میشود .مثال :
پراید ---> پرایت         
آرد< --- آرت   

***

" و " ساکن آخر کلمه به " ب " قلب می شود .مثال :
گاو <--- گاب  

***

اصولآ در هر کجا که کسره قشنگ باشد فتحه بکار می رود و در هر کجا که فتحه کلمه را زیبا می کند کسره بکار می رود .مثال:          
مثال برای فتحه :      
اَز ---> اِز        
قفَس ---> قفِس      
اَزَش ---> اِزِش          
بِزَن ---> بِزِن 
مثال برای کسره       
اِمروز ---> اَمروز        
حِیفِ ---> حَیفِس

*** 

صداء " ا " جایگاهی نداشته وبه " او " تبدیل می شود .مثال :
شما --- >شوما        
کجا< --- کوجا 
خوبه --- >خوبِس      

***

حرف " و " در قالب حرف ربطی به " آ " تبدیل می شود .مثال :
من و تو و حسن ---> منا تو آ حسن 

***

اصولآ خود " آ " به عنوان یک حرف ربط به کار می رود .مثال :
من هسَم , آ بابامم هسَن .  

***

در ضمن حرف " آ " به معنی " به علاوه ( + ) " هم به کار می رود .مثال :
3 ---> 5+3
آ 5


***

حرف " ه " در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده است .مثال :
بچه ها ---> بِچا         
گربه ها ---> گُربا      
می جهد ---> می جِد          

***

" ه " در آخر کلمات فعل به " د " ساکن بدل میشود .
بِره ---> بِردِ   
بشه ---> بِشِد          

***

" ه " به " ی " تبدیل میشود.مثال :
بهتر< --- بیتَرِس       
گربه --- >گربیِه         

***

"ه " به " و " بدل می شود .مثال :
می آئیم --- >ما وَم می یَیم 

***

" ه " به " ش " تبدیل میشود .مثال :
بهش می گم <--- بِشِش می گم   


***

نکته : به غیر از اول شخص مفرد ؛ حروف " خوا " به " خ " تبدیل می شود .مثال :
می خوای ---> می خَی      

***

در برخی از افعال حرف " ی " به " اوی " تبدیل می شود .مثال :
می گی<--- می گوی          

***

حرف اول کلمه " ب " یا " ن " باشد و حرف سوم " ی " باشد یک " ی " بعد از " ب " یا " ن " اضافه می شود .مثال :
بگیر< --- بیگیر          
بشین --- >بیشین    
بریز --- >بیریز           
ببین< --- بیبین         

 

***

حرف " س " در آخر لغات .مثال :
چه خبر ؟؟< --- چه خبِرِس ؟           
بسه< --- بسِس       

 

                                     

***

 نکته جالب دیگر در مورد کلمه " پس " است که اغلب " س " آن حذف می شود .مثال : 
کجایین پس ؟ ---> کو جاین پَ ؟     
پس تو کجایی ؟< --- پَ تو کوجای ؟           

***

" و " ما قبل " ی " به " ف " تبدیل می شود .مثال :
دیوار ---> دیفال        

***

تبصره : در لهجه های Super Esf اصولآ " د " به " ز " تبدیل می شود .مثال :
گنبد ---> گنبِز           

 

***

" ی " در آخر کلمات حذف می شود .مثال : 
چیز های زیادی هست ---> چیزا زیادی هست     
بچه های اون محله --->چا اون محله         
آدمای این دوره زمونه ---> آدِما این دوره زِمونه                 

***

د+فعل+د .مثال :
دِ بیا دِ 
دِ برو دِ 
دِ جَل باش دِ
   

  

***و در پایان از تمام اصفهانی های محترم عذر می خواهیم
. ***

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1387 توسط نا شناس


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
موضوعات
نظر سنجی
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت

Blog Skin